Chính sách bảo mật

APP ĐẦU TƯ VÀNG đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý ứng dụng App Đầu tư vàng yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, điện thoại.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: App Đầu tư vàng luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, App Đầu tư vàng không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, App Đầu tư vàng lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại App Đầu tư vàng, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động.

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và ứng dụng App Đầu tư vàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống App Đầu tư vàng. App Đầu tư vàng sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và App Đầu tư vàng;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: App Đầu tư vàng không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

6. Quy định về xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản liên quan tới dữ liệu mà Ứng dụng được sử dụng. Các bước để xóa tài khoản của bạn bao gồm:

  • Mở ứng dụng.
  • Đến mục Thông tin tài khoản.
  • Chọn Xóa tài khoản

App Đầu tư vàng

Read Previous

VIP Tin 24/7: Tuần 28/11-3/12/2022: Vàng nhẫn “trở lại”, tăng theo giá vàng thế giới. Mua SJC lỗ nặng dù chênh lệch mua – bán được thu hẹp

Read Next

VIP Chiến lược: Vàng vượt $1800 chờ tin PMI Dịch vụ ISM; hành động tại vùng cản quan trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular