1. Home
  2. GBP/USD

Thẻ: GBP/USD

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: PTKT cặp GBP/USD: Phải vượt 1,2360 thì mới có thể phục hồi bền vững

VIP Chuyên sâu: PTKT cặp GBP/USD: Phải vượt 1,2360 thì mới có thể phục hồi bền vững

Tóm tắt GBP/USD đi vào giai đoạn tích lũy quanh mốc 1,2350 vào thứ Hai. Triển vọng kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm của cặp GBP/USD vẫn chưa thay đổi. Cặp tiền có thể

Chiến lược đầu tư tối ưu
VIP Chiến lược: PTKT cặp GBP/USD: Cả phe bán và phe mua GBP đều đang phòng thủ

VIP Chiến lược: PTKT cặp GBP/USD: Cả phe bán và phe mua GBP đều đang phòng thủ

Tóm tắt Cặp GBP/USD cố gắng giữ mốc 1,2400 vào đầu ngày thứ Hai. Triển vọng kĩ thuật của cặp tiền chưa có nhiều thay đổi. Phố Wall có vẻ sẽ mở phiên đầu tuần

Phân tích chuyên sâu thị trường
VIP Chuyên sâu: Bảng Anh sẽ yếu đi nếu về dưới ngưỡng 1,2400USD

VIP Chuyên sâu: Bảng Anh sẽ yếu đi nếu về dưới ngưỡng 1,2400USD

Tóm tắt Cặp GBP/USD hồi phục khá yếu trong phiên đầu tuần. Triển vọng kỹ thuật của cặp tiền ngụ ý phe bán vẫn có thể chiếm ưu thế. Báo cáo việc làm Anh tháng