VIP Chuyên sâu: Phân tích sóng Elliott: Vàng (XAU/USD) sẽ còn rơi tiếp

Dưới đây là phân tích diễn biến giá vàng theo lí thuyết sóng Elliott

Phân tích sóng Elliott ngắn hạn của vàng (XAU/USD) cho thấy sự phục hồi lên mức $1765,59 đã kết thúc sóng 2. Mức thấp hơn của sóng 3 đang trong quá trình hoàn thành chu kỳ từ mức cao ngày 10/8/2022. Sự chia nhỏ bên trong của sóng 2 mở ra dưới dạng cấu trúc Sóng Elliott ba kép. Đi lên từ sóng 1, sóng (a) kết thúc tại $1743,85 và pullback trong sóng (b) kết thúc tại $1730,00. Vàng mở rộng cao hơn trong sóng (c) của ((w)) hướng tới $1754,02.

Sóng kết nối ((x)) đã hoàn thành dưới dạng hiệu chỉnh ngoằn ngoèo tại $1741,81. Sau đó, kim loại tiếp tục đà phục hồi trong sóng (a) kết thúc ở $1755,92 và pullback trong sóng (b) kết thúc ở $1746,72. Sóng cao hơn cuối cùng (c) kết thúc tại $1765,59, kết thúc sóng ((y)) là 2.

Vàng (XAU/USD) đã giảm xuống trong sóng 3. Sự chia nhỏ bên trong trong sóng ((i)) mở ra như một xung lực. Đi xuống từ sóng 2, sóng (i) kết thúc tại $1742,86 và bật lên trong sóng (ii) kết thúc tại $1756,20. Vàng mở rộng thấp hơn trong sóng (iii) ở mức $1733,10. Một sóng trả lại nông đã hoàn thành (iv) tại $1739,56.

Mức thấp hơn cuối cùng kết thúc ở mức $1719,48 hoàn thành sóng (v) của ((i)). Sự điều chỉnh của sóng ((ii)) đã bắt đầu và có vẻ như nó đang xây dựng một sự điều chỉnh theo đường zig zag. Sóng (a) kết thúc tại $1745,53, sóng (b) chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm thêm một chút và sau đó kim loại quý sẽ phục hồi để kết thúc sóng (c) và sóng ((ii)) trong đó vàng (XAU/USD) sẽ tiếp tục thấp hơn. Cho đến khi trục quay ở mức cao $1765,59 vẫn còn nguyên, kỳ vọng đà tăng của vàng sẽ thất bại trong lần xoay 3, 7 hoặc 11 nếu giảm thêm.

Giavang.net

Read Previous

VIP Chuyên sâu: ECB ‘đồng lòng’ với Fed. Đặt cược $1712 sau khi thủng đường xu hướng

Read Next

VIP Chuyên sâu: ABN AMRO hé lộ mức sàn cứng của vàng; $1900 sẽ xuất hiện vào lúc

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular